امور زیربناییكشاورزی و دامپروری

تورم تولیدکنندگان محصولات گاوداری‌های صنعتی ۴۰ درصد افزایش یافت

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‎های صنعتی کشور در تابستان ١٣٩٧ به میزان ٢۶.١٠ درصد نسبت به فصل قبل و ۴٠.٣١ درصد نسبت به تابستان ۹۶ افزایش یافت.

به گزارش آرمان اقتصادی، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‎های صنعتی کشور در تابستان ١٣٩٧ به عدد ٣٣٢.٩٩ رسید که ٢۶.١٠ درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) و ۴٠.٣١ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، افزایش داشته است.

در فصل مورد بررسی شاخص تمامی اقلام با افزایش مواجه بوده است. در این میان، شاخص «گوساله پرواری» با ٣٣.١۴ درصد بیشترین افزایش را نسبت به فصل قبل داشته است. بیشترین افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل نیز با ۴٨ درصد، مربوط به قلم «گوساله پرواری» است. درصد تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به تابستان ١٣٩٧ نسبت به چهار فصل منتهی به تابستان ١٣٩۶، ٢٠,٩٠ درصد (تورم سالانه) می باشد.

شاخص گاو تلیسه در تابستان ١٣٩٧ به ١٩٩.۴٩ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٢٠.۴٢ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۶,١۴ درصد افزایش نشان می‎دهد. همچنین شاخص گاو شیری در تابستان ١٣٩٧ به ١۵٢.٠٢ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ۵.۵٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٢.۴٧ درصد افزایش داشته است.

شاخص گاو نر داشتی در تابستان ١٣٩٧ به ٢٢١.٢۶ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٧.٣٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢۵.٨۵ درصد افزایش نشان می‎دهد. شاخص گوساله پرواری در تابستان ١٣٩٧ به ۴٢٢.٧٠ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٣٣.١۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٨ درصد افزایش داشته است.

شاخص گاو حذفی شیری در تابستان ١٣٩٧ به ۵٠٨.۶۵ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٣٢.٠٣ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٧.۶٠ درصد افزایش نشان می‎دهد. شاخص گوساله نر زیر چهار ماه در تابستان ١٣٩٧ به ٢۶۶.٣٣ واحد رسیده است که در مقایسه با فصل قبل ١۴.٨٣ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴١.٢۶ درصد افزایش نشان می‎دهد.

شاخص شیر در تابستان ١٣٩٧ به ٣٢١.١٣ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٢۶.۴٧ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٩.٩۴ درصد افزایش نشان می‎دهد. شاخص کود در تابستان ١٣٩٧ به ٣٣٢.١۵ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ١.٠٣ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٩.٨٣ درصد افزایش نشان می‎دهد.

منبع

مهر

  کد خبر
230472
کلیدواژه‌ها

اخبار مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن