امور زیربناییراه و ساختمان

تشکیل ستاد ایمنی حمل و نقل در آینده نزدیک

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی از تشکیل ستاد ایمنی حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران در وزارت راه و شهرسازی در آینده‌ نزدیک خبر داد.

به گزارش آرمان اقتصادی، شهرام آدم‌نژاد در مراشم گرامیداشت هفته ایمنی حمل و نقل در جمع خبرنگاران با تاکید بر ضرروت ارتقای ایمنی و تلاش برای کاهش سوانح حمل و نقل اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به دستور وزیر راه و شهرسازی، ستاد ایمنی حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران با ماموریت ارتقای ایمنی حمل و نقل از طریق بررسی علل وقوع سوانح، ارائه توصیه‌نامه‌ها،‌ ترویج ایمنی و پیشگیری از وقوع سوانح با استفاده از رویکرد کاهش ریسک در وزارت راه و شهرسازی تشکیل خواهد شد.

وی ادامه داد:‌ در حال حاضر، برنامه‌ریزی‌ها برای تشکیل این ستاد با مشارکت همه سازمان‌های تابعه و رگولاتور در هر یک از شیوه‌های حمل و نقل در حال انجام بوده و هیأت امنای این ستاد از نمایندگان ارشد نهادها و سازمان‌های ذ‌ی‌ربط در حوزه بررسی سانحه در سطح کشور تشکیل خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بررسی سوانح با هدف کشف علل و به منظور عدم تکرار سوانح مشابه در آینده انجام می‌شود و این فرآیند به منظور پیدا کردن مقصر سانحه انجام نمی‌شود، گفت: ‌این موضوع نمایانگر کارکرد اصلی چارچوب بررسی سوانح به عنوان ابزاری جهت حفظ و ارتقای ایمنی حمل و نقل است.

آدم نژاد تاکید کرد: ارتقای ایمنی در دنیا همواره به واسطه کشف علل ناقض ایمنی صورت گرفته و این موضوع از طریق بررسی دقیق سوانح و حوادث شکل می‌گیرد؛ همین امر سبب شده است برخی کشورها با تمرکز بر این امر مبادرت به ایجاد سازمان‌هایی مجزا با ماموریت ایمنی و بررسی سوانح کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر اغلب کشورها در دنیا ساختار بررسی متمرکز سوانح را در کشورهایشان ایجاد کرده‌اند که عملکرد مؤثر آن موجب کاهش قابل توجه آمار وقوع سوانح شده است، ادامه داد: ایمنی صنعت حمل و نقل متشکل از گزینه‌های مختلفی است که دربرگیرنده سازندگان وسایل نقلیه، بهره‌برداران و ارائه‌دهندگان خدمات، مالکان وسایل نقلیه، رگولاتورها، فرهنگ عمومی جامعه و بسیاری موارد دیگر است که باید همه این گزینه‌ها در کنار و به موازات یکدیگر توسعه و ارتقا یابند.

منبع

ایلنا

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا