مالیات برعایدی سرمایه نیازمند کارشناسی بیشتر

یک کارشناس حوزه مالیاتی گفت: طرح مالیات برعایدی سرمایه نیازمند کارشناسی بیشتر و دقیق تر است.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی،  «محمد محمودی» در گفتگو با رادیو اقتصاد افزود: اگر مالیات بر عایدی سرمایه بخواهد بصورت کار شناسی شده مورد بررسی قرار نگیرد عواقب بسیار بدی در اقتصاد خواهد داشت.

وی اظهارداشت: کسانی که در بحث سوادگری معامله می کنند و در سوداگری مسکن هستند افراد مزبور باید مالیات سنگینی پرداخت کنند و شکی در این قضیه نیست.

این کارشناس حوزه مالیاتی گفت: بانک مرکزی نرخ تورم سالیانه را ۱۹،۱۸ و ۲۰ درصد اعلام می کند که واقعیت این نرخ در بازار ۴۰ درصد است.

وی افزود: طرحی در مجلس ارائه می شود که در سال اول این عایدی ۲۵ درصد مالیات بخورد و سالی سه درصد کم و در سال آخر یعنی ششم ۱۰ درصد شود و در همان عدد ثابت بماند.

محمودی بیان داشت: این مالیات ناعادلانه بوده چون آثار تورمی در طرح به درستی لحاظ نشده است؛ سه درصد که تورم سالیانه کشورنیست بلکه نرخ تورم در حال حاضر بالای ۲۵ درصد است.

وی به رادیو اقتصاد گفت: طرحی که هم اکنون در مجلس بررسی می شود بحث سه درصد کاهش به ازای تورم سالیانه را در نظر گرفته اند.

کارشناس حوزه مالیاتی افزود: اگر این موضوع بخواهد تاثیر خود را در بازار بگذارد به یقین سرمایه گذارانی که در بازار مسکن فعالیت می کنند این بازار را رها و به سایر بازارها کوچ خواهند کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه ۴۰ درصد مردم در شرایط حاضر مستاجر هستند، اظهارداشت: نیاز این خانوار ها بواسطه سرمایه افرادی که در بازار مسکن سرمایه گذاری کرده اند در حال تامین است حتی همین موضوع هم در طرح مالیات بر عایدی سرمایه لحاظ نشده است.

محمودی تصریح کرد: آثار تورمی آنچنانی که در اقتصاد کشور وجود داردوبسیاری موارد از جمله بحث فرزندآوری در این طرح مورد توجه قرار نگرفته است.

وی یادآورشد: اگر می خواهند مالیات بر عایدی به خصوص مسکن رادر کشور اجرا کنندباید کوتاه مدت را در نظر بگیرند یعنی کسانی که یکسال مسکنی را خارج از مسکن اصلی خریداری و می فروشند این افراد مشمول مالیات های سنگین شوند و خارج از این اگر کسی بیش از دو سال مسکنی را نگهداشت و در حوزه های مالیاتی پرونده مالیاتی اجاره را تشکیل داد چنین اشخاصی نباید مشمول مالیات شوند و از این افراد دولت باید حمایت کند.

 

خروج از نسخه موبایل