تماس با ما

ارتباط با روابط عمومی پایگاه خبری آرمان اقتصادی: info@armaneghtesadi.com
ارتباط با تحریریه: news@armaneghtesadi.com
شماره تماس: ۰۹۳۷۵۲۹۹۲۶۶ – ۶۶۸۳۷۲۳۵ – ۰۲۱-

 شماره نمابر: (داخلی ۳۹۷۷۸)  ۴۱۴۲۵۵۵۵ – ۰۲۱ 

خروج از نسخه موبایل