عبور تعداد مشتریان بانک دی از مرز ۲.۵ میلیون نفر

تعداد مشتریان بانک دی از دو میلیون و ۵۳۰ هزار نفر عبور کرده و این نشان از اعتماد آنها به برند، توانایی و کارکرد این بانک است.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک دی، گذشت زمان و ارزیابی مشتریان از خدمات یک سازمان به ویژه در جایگاه و ابعاد یک بانک می تواند میزان مراجعه به آن را تقویت و یا تضعیف کند. 
افزایش تعداد مشتریان یک بانک خصوصی، بدون شک می تواند نشان دهنده جلب اعتماد آنها و نیز رضایت از خدمات آن باشد، چرا که مشتریان یک بانک خصوصی در صورت عدم دریافت خدمات با کیفیت و مناسب، دلیلی برای وفاداری به آن نخواهند داشت.
ارزیابی ها نشان می دهد طی سال‌های گذشته از تاسیس بانک دی، روند افتتاح حساب در این بانک همواره صعودی بوده و این تعداد اکنون از مرز ۲.۵ میلیون حساب حقیقی و حقوقی عبور کرده است.
نکته قابل توجه دیگر آن است که بیش از ۹۹.۵ درصد مشتریان این بانک «حقیقی» اند و این مهر تایید دیگری بر خدمات رسانی مطلوب بانک دی به مشتریان است.
برآوردهای دریافتی از نتایج ارزیابی  CRM بانک دی حاکی از آن است که خدمات غیرحضوری این بانک ارائه شده بر روی دی جت و دی نت و دستگاه های بانکداری غیرحضوری مانند خودگردان، خودپرداز، Cashless و کیوسک، حجم زیادی از رضایتمندی را میان مشتریان بانک ایجاد کرده است.

 

خروج از نسخه موبایل