ارتقای انگیزه ماندگاری منابع در صندوق‌های درآمد ثابت با ابلاغیه افزایش حد نصاب

مدیرعامل یک سبدگردان ضمن بیان این که با اجرای ابلاغیه حد نصاب سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی، تخلف مدیران صندوق‌ها کاهش یافته و پول به راحتی از صندوق ها وارد و خارج نمی شود، اظهار داشت: انگیزه ماندگاری منابع در صندوق‌های درآمد ثابت با ابلاغیه افزایش حد نصاب، ارتقا خواهد یافت.


بهنام چاوشی، با بیان این که ابلاغیه اصلاح حدنصاب سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی رویکرد بسیار خوب و مثبتی است، به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: با توجه به شرایط موجود و اعلام نرخ سپرده ۳۰ درصد از سوی بانک مرکزی، این ابلاغیه کمک می‌کند تا منابع از صندوق‌های با درآمد ثابت خارج نشود.

وی ابلاغیه مذکور را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: با توجه به امیدنامه صندوق‌های با درآمد ثابت، منطقی است امیدنامه طوری با شرایط موجود بازار منعطف باشد که صندوق‌های سرمایه گذاری بتوانند امیدنامه را رعایت کنند.

به گفته چاوشی؛ در شرایطی که امیدنامه‌ها برای نصاب اوراق دولتی یکسری شرط می‌گذارند ولی امکان این که صندوق‌ها اوراق را پیدا نکنند، منجر به خروج این امیدنامه از اجرا خواهد شد.

عدم خروج منابع از صندوق‌ها

مدیرعامل سبدگردان بازده خاطرنشان کرد: ابلاغیه مورد نظر سازمان بورس و اوراق بهادار شرایط را منعطف کرده است و اگر این رویکرد همچنان در سایر مواقع هم ادامه پیدا کند البته با توجه به شرایطی که می توان امیدنامه ها را رعایت و در چارچوب آنها سرمایه‌گذاری کرد، به طور حتم هم تخلف مدیران صندوق‌ها کاهش یافته و هم این که پول به راحتی از صندوق ها وارد و خارج نمی‌شود.

خروج از نسخه موبایل