لزوم تمرکز همه عرضه و تقاضای ارزی در مرکز مبادله/ راهبری قیمت باید در اختیار بانک مرکزی باشد

کارشناس اقتصادی گفت: همه عرضه و تقاضای ارز باید زیر چتر بانک مرکزی بیاید و نیازهای ارزی کشور در چهارچوب مرکز مبادله تامین شود.

موسی شهبازی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اینکه در حوزه ارزی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و اهداف سیاست گذار، تامین ثبات بازار ارز است، افزود: تلاطمات ارزی در کوتاه مدت موجب نوساناتی در بازار می‌شود و اقتصاد کلان را بی ثبات می‌کند و در نهایت تورم شکل می‌گیرد.

 

وی ادامه داد: پس تامین ثبات بازار ارز مهم‌ترین هدفی است که بانک مرکزی می‌تواند دنبال کند. خوشبختانه در طول ماه‌های گذشته با اقدامات بانک مرکزی، ما شاهد ثبات نسبتا خوبی در بازار ارز هستیم و تداوم آن حتما نیاز به یک سری اقدامات تکمیل کننده دارد.

 

شهباری ادامه داد: قواعد ما در حوزه بازار ارز باید به گونه‌ای باشد که بانک مرکزی رهبری قیمت را در بازار به دست بگیرد. همه عرضه و تقاضای بازار ارز باید زیر چتر بانک مرکزی بیاید و همه نیاز ارزی در کشور باید در چهارچوب مرکز مبادله ارز تامین شود.

 

این کارشناس اقتصادی مطرح کرد: باید اقتصاد را به سمتی ببریم که عرضه ارز در کشور جلوی چشم بانک مرکزی و با استفاده از سامانه‌های آن صورت گیرد. علاوه بر آن هر تقاضایی هم که واردکننده دارد، باید بتواند درهمین چهارچوب نیاز خود را برطرف کند. اگر این اتفاقات صورت بگیرد، موفقیت عمده‌ای در این زمینه کسب خواهیم کرد.

شهبازی گفت: ما ناگزیر هستیم که زمین بازی حوزه ارزی را گسترده کنیم و همه عرضه و تقاضای ارزی در فضای مرکز مبادله ارز اتفاق بیفتد و بانک مرکزی هم با تحلیلی از اقتصاد کلان، بتواند آن هدف گذاری دقیق و درست را از سیاست ارزی داشته باشد.

خروج از نسخه موبایل