عرضه ۴۶۹.۹ میلیون دلار حواله ارزی در سامانه نیما/ ۶۰ درصد از حواله های عرضه شده معامله نشد

در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع ۴۶۹.۹میلیون دلار حواله عرضه شده ۱۸۳.۴میلیون دلار ان معامله شد.

خروج از نسخه موبایل