تعیین میزان تخفیف در سود بازرگانی کالاهای وارداتی از بنادر کشور

طبق مصوبه هیات وزیران، کالاهایی که از محدوده منطقه اول ویژه اقتصادی بندر بوشهر به محدوده منطقه دوم ویژه اقتصادی بوشهر، عبور داده می‌شوند، مشمول تخفیف سود بازرگانی شدند.

به گزارش آرمان اقتصادی، تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص الحاق متنی به عنوان بند ۳ به تصویب‌نامه موضوع تعیین میزان تخفیف در سود بازرگانی کالاهای وارداتی از بنادر کشور ابلاغ شد.

در این مصوبه آمده است: متن زیر به عنوان بند ۳ به تصمیم نامه شماره ۴۴۴۹۲/‏۸۵۷۹۳‬ مورخ ۱۳۸۹.۴.۲۲ الحاق می‌شود:

بند ۳- کالاهایی که مطابق تبصره ۴ ماده ۶٠ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ از محدوده منطقه اول ویژه اقتصادی بندر بوشهر به محدوده منطقه دوم ویژه اقتصادی بوشهر، عبور داده می‌شوند، با رعایت مقررات مربوط، مشمول تخفیف سود بازرگانی موضوع بند یک هستند.

منبع

مهر

خروج از نسخه موبایل