نرخ رشد نقدینگی در پایان ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت؛ کمتر از میزان هدف‌گذاری ۲۵ درصدی

نرخ رشد نقدینگی در پایان ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت؛ کمتر از میزان هدف‌گذاری ۲۵ درصدی

خروج از نسخه موبایل