پایداری در بازار تولید و مصرف مرغ

وزیر جهادکشاورزی بازسازی زنجیره تولید مرغ در سال گذشته را موفقیت‌آمیز خواند و رفع نقایص در مرغ اجداد، جوجه‌ریزی و تامین نهاده را عامل تثبیت بازار در ماه‌های اخیر دانست.

به گزارش آرمان اقتصادی، محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی با نتیجه‌بخش دانستن برنامه فشرده بازسازی زنجیره ارزش مرغ در سال گذشته گفت: حفظ شرایط موجود نیازمند اجرای برنامه عمل سالانه و رصد دوره‌های جوجه‌ریزی و کشتار، بازار رسانی و تأمین، ذخایر راهبردی و صادرات است.

نیکبخت شبکه توزیع مناسب و فروشگاه‌های زنجیره‌ای را از عناصر مهم تأمین به موقع و ثبات در بازار عنوان کرد و گفت: نظام‌مندی و نظارت بر زنجیره و شبکه توزیع، لازمه پایداری و یکنواختی تولید و بازار است.

وزیر جهاد کشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی اطمینان داد: نهاده‌ها تا پایان تابستان تأمین شده است و از هم اکنون برای نیمه دوم سال در حال برنامه‌ریزی هستیم و به زودی برای تأمین نهاده ۶ ماهه دوم سال اقدام می‌شود.

نیکبخت تنوع در سه عامل تأمین کننده، مبادی تأمین و نوع نهاده با تغییر در رژیم غذایی دام و طیور را سیاست وزارت جهاد کشاورزی در تثبیت و پایداری تولید برشمرد و پیاده‌سازی این عوامل را در کاهش هزینه تولید و افزایش بهره‌وری مؤثر خواند.

گفتنی است، در ابتدای این نشست گزارش جوجه‌ریزی استان‌ها تا ۲۶ اردیبهشت ارائه شد، بر اساس این گزارش؛ ۲۴ استان بیش از ۱۰۰ درصد مقادیر تعیین شده و ۸ استان در حد انتظار، برای دوره اردیبهشت و خرداد جوجه‌ریزی کرده‌اند.

منبع

مهر

خروج از نسخه موبایل