جزییات مصالحه ریالی مانده تعهدات ایفانشده سال ۱۳۹۷ اعلام شد

سامانه جامع تجارت در اطلاعیه ای، جزییات مصالحه ریالی مانده تعهدات ایفانشده سال ۱۳۹۷ را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که امکان مصالحه ریالی مانده تعهدات ایفانشده سال ۱۳۹۷ در سامانه جامع تجارت برقرار شده است.

در اطلاعیه سامانه جامع تجارت آمده است: لازم است کاربران با مراجعه به بخش عملیات ارزی، رفع تعهد ارزی، درگاه مصالحه ریالی نسبت به پرداخت وجه المصالحه ریالی اقدام کنند.

نتیجه مصالحه صورت گرفته با یک روز تأخیر به صورت کسر از سرجمع تعهدات، در عملکرد بازگشت ارز حاصل از صادرات از مسیر عملیات ارزی، رفع تعهدات ارزی، آمار تعهدات صادراتی قابل مشاهده خواهد بود.

تذکر مهم ۱: با عنایت به لحاظ شدن معاملات باز فروش ارز (اعم سامانه نیما و واگذاری پروانه) به عنوان تعهد ایفانشده، پیشنهاد می‌شود قبل از اقدام به مصالحه ریالی و پرداخت وجه، نسبت به تعیین تکلیف این دسته از معاملات خود در بخش فروش ارز (سامانه نیما) و درخواست‌های موجود در کارتابل واگذاری پروانه صادراتی و تهاتر اقدام کرده و پس از بروزرسانی اطلاعات در بخش «آمار تعهدات صادراتی»، اقدام به مصالحه ریالی مانده تعهدات خود کنید.

تذکر مهم ۲: چنانچه ارز حاصل از صادرات خود را از طریق سامانه نیما (در قالب پیش فروش) یا سامانه سنا به فروش رسانده اید لازم است قبل از اقدام به مصالحه ریالی و پرداخت وجه، با مراجعه به «درگاه مدیریت مصارف پروانه‌های صادراتی» نسبت به تناظر رسید سنا با پروانه‌های صادراتی مربوطه اقدام نمائید و پس از بروزرسانی اطلاعات در بخش «آمار تعهدات صادراتی» اقدام به مصالحه ریالی مانده تعهدات خود کنید. در غیر این صورت بانک مرکزی به صورت خودکار و مطابق ضوابط و مقررات مصوب کمیته بازگشت ارز حاصل از صادرات، اقدام به تناظر آنها با پروانه‌های مجاز می‌کند.

منبع

مهر

خروج از نسخه موبایل