آرد و نان

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 1606909988_61656575-390x220 یارانه نان  و خرید تضمینی گندم در سال آینده بیشتر شد

    یارانه نان و خرید تضمینی گندم در سال آینده بیشتر شد

    براساس لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ دولت برای نان و خرید تضمینی گندم ۲۲ هزار میلیارد تومان یارانه در نظر گرفته است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت برای نان و خرید تضمینی گندم ۲۲۰ هزار میلیارد ریال معادل ۲۲ هزار میلیارد تومان یارانه در نظر گرفته است.…

    متن کامل خبر
بستن