ابزار پذیرش موبایلی

 • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 50083-390x220 رشد ۱۰.۹۷ درصدی تعداد ابزار پذیرش موبایلی در سال ۹۶

  رشد ۱۰.۹۷ درصدی تعداد ابزار پذیرش موبایلی در سال ۹۶

  ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلی درسال ۹۶ به ترتیب با افزایش ۲.۷۲ و ۱۰.۹۷ درصدی در تعداد مواجه شدند در صورتی که ابزار کارتخوان فروشگاهی بالاترین سهم از تعداد و مبلغ تراکنش های شاپرکی را دارا است. به گزارش آرمان اقتصادی، شاخصی‌های بررسی‌شده در این گزارش، به بررسی عملکرد شبکه…

  متن کامل خبر
 • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 43720-390x220 سهم تعداد و مبلغی بانک پذیرنده در تراکنش‌ها

  سهم تعداد و مبلغی بانک پذیرنده در تراکنش‌ها

  بانک های آینده و خاورمیانه باسهم ۶۴.۹۳ و ۸۷.۲۳ درصدی از تعداد تراکنش‌های ابزار پذیرش‌موبایلی واینترنتی درصدر قرار دارند درحالی‌که این دو بانک سهم ناچیزی در مقابل کل تعداد تراکنش‌ شبکه پرداخت دارند. به گزارش آرمان اقتصادی، سهم تعداد و مبلغی هر بانک پذیرنده از کل تراکنش‌های همان بانک برای…

  متن کامل خبر
 • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 1513762160_838_45927-390x220 رشد ۳۲ درصدی ابزار فعال پذیرش موبایلی در آبان‌ماه

  رشد ۳۲ درصدی ابزار فعال پذیرش موبایلی در آبان‌ماه

  تعداد ابزار فعال پذیرش موبایلی در آبان ماه ۳۱.۹۸ افزایش یافته و ۵.۸۵ درصد سهم بازار را به خود اختصاص داد در صورتی که متوسط تعداد تراکنش‌های موبایلی با کاهش ۲۲.۶۲ درصدی نسبت به ماه گذشته مواجه شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، سوئیچ شاپرک سه نوع ” ابزار…

  متن کامل خبر
 • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 41280-390x220 وضعیت تراکنش‌های کارتخوان‌های فروشگاهی زیر ۵۰۰۰ تومان

  وضعیت تراکنش‌های کارتخوان‌های فروشگاهی زیر ۵۰۰۰ تومان

  ۲۸.۷۱ درصد تراکنش های ابزار کارتخوان های فروشگاهی درآبان ۹۶ زیر ۵۰۰۰ تومان بوده که پرداخت کارمزد آن بر عهده بانک پذیرنده است و این روند تغییر نظام کارمزد در کشور را اجتناب ناپذیر می کند. به گزارش آرمان اقتصادی، با بررسی مبلغ تراکنش‌های هر سه ابزار پذیرش شبکه شاپرک…

  متن کامل خبر