امور زیربناییتعاون و اشتغال

مدت اشتغال افراد در شغل اصلی چقدراست؟/اشتغال۹.۲درصد کمتر از یکسال

از مجموع جمعیت شاغل کشور، طول مدت اشتغال حدود ۲میلیون و ۱۴۶هزار نفر معادل ۹.۲ درصد شاغلان کمتر از یک سال و حدود۳میلیون و ۳۳۱هزار نفر معادل ۱۴.۲درصد بین یک تا کمتر از سه سال است.

به گزارش آرمان اقتصادی، یافته‌های آماری مرکز آمار ایران از شاخص «مدت اشتغال در شغل اصلی» نشان می‌دهد، مدت اشتغال در شغل اصلی ۱۷.۶ درصد از شاغلان سه تا کمتر از ۶ سال و مدت اشغال ۱۵ درصد بین ۱۰ تا کمتر از ۱۵ سال بوده است.

نتایج این گزارش آماری حاکی از آن است که بیشترین طول مدت ماندگاری شغلی یک فرد در شغل اصلی بین سه تا کمتر از ۶ سال است که ۱۷.۶ درصد از شاغلان را به خود اختصاص می دهد.

همچنین ماندگاری ۱۴.۲ درصد از شاغلان در شغل اصلی خود، بین یک تا کمتر سه سال و طول مدت اشتغال ۹.۲ درصد از شاغلان کمتر از یک سال بوده است. ماندگاری درصد کمی از شاغلان بیش از ۲۵ سال در شغل اصلی بوده است. بر این اساس فقط پنج درصد شاغلان از ۲۵ سال تا ۳۰ سال در شغل خود ماندگار هستند.

«سهم شاغلان» از طول مدت اشتغال در شغل اصلی

پایگاه خبری آرمان اقتصادی 2944192 مدت اشتغال افراد در شغل اصلی چقدراست؟/اشتغال۹.۲درصد کمتر از یکسال

بر این اساس از نظر تعداد شاغلان نیز، مدت اشتغال حدود ۲ میلیون و ۱۴۶ هزار نفر (۹.۲ درصد)در شغل اصلی خود کمتر از یکسال و مدت اشتغال حدود ۳ میلیون و ۳۳۱ هزار نفر (۱۴.۲ درصد) بین یک تا کمتر از ۳ سال است.

از مجموع جمعیت شاغل کشور، ۴ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۷۳۶ نفر (۱۷.۶ درصد) بین سه تا کمتر از ۶ سال در شغل اصلی خود ماندگار هستند که طول مدت اشتغال غالب جمعیت شاغل در این بازه زمانی قرار می گیرد.

طول مدت اشتغال در شغل اصلیِ حدود ۳ میلیون و ۷۶ هزار نفر (۱۳.۲ درصد) بین ۶ تا کمتر از ۱۰ سال و طول مدت اشتغال ۳ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۵۵۰ نفر (۱۵ درصد) بین ۱۰ تا ۱۵ سال است. دو میلیون و ۳۱۱ هزار و ۶۰۰ نفر (۹.۹ درصد) از شاغلان ۱۵ تا کمتر از ۲۰ سال و یک میلیون و ۹۱۸ هزار و ۵۰۰ نفر (۸.۲ درصد) نیز بین ۲۰ تا کمتر از ۲۵ سال در شغل اصلی خود فعالیت می کنند.

اما طبق آخرین آمار از طول مدت اشتغال افراد، فقط یک میلیون و ۱۶۸ هزار و ۵۶۸ نفر (۵ درصد) بین ۲۵ تا ۳۰ سال در شغل اصلی خود ماندگار هستند.

«جمعیت شاغلان» از طول مدت اشتغال در شغل اصلی

پایگاه خبری آرمان اقتصادی 2944193 مدت اشتغال افراد در شغل اصلی چقدراست؟/اشتغال۹.۲درصد کمتر از یکسال

منبع

مهر

  کد خبر
229305
کلیدواژه‌ها

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *