چندرسانه‌ایخودروصنعت، معدن، تجارتعکس

رونمایی بی‌ام و از خودروی مینی کوپر تمام الکتریک SE +تصاویر

شرکت خودروسازی BMW از خودروی تمام الکتریک مینی کوپر SE رونمایی کرد .

 

پایگاه خبری آرمان اقتصادی %D8%A8%DB%8C+%D8%A7%D9%85+%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%B1+%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9+%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%DA%A9%D8%B1%D8%AF+ رونمایی بی‌ام و از خودروی مینی کوپر تمام الکتریک SE +تصاویر   پایگاه خبری آرمان اقتصادی %D8%A8%DB%8C+%D8%A7%D9%85+%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%B1+%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9+%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%DA%A9%D8%B1%D8%AF+ رونمایی بی‌ام و از خودروی مینی کوپر تمام الکتریک SE +تصاویر
پایگاه خبری آرمان اقتصادی %D8%A8%DB%8C+%D8%A7%D9%85+%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%B1+%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9+%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%DA%A9%D8%B1%D8%AF+ رونمایی بی‌ام و از خودروی مینی کوپر تمام الکتریک SE +تصاویر   پایگاه خبری آرمان اقتصادی %D8%A8%DB%8C+%D8%A7%D9%85+%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%B1+%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9+%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%DA%A9%D8%B1%D8%AF+ رونمایی بی‌ام و از خودروی مینی کوپر تمام الکتریک SE +تصاویر
پایگاه خبری آرمان اقتصادی %D8%A8%DB%8C+%D8%A7%D9%85+%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%B1+%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9+%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%DA%A9%D8%B1%D8%AF+ رونمایی بی‌ام و از خودروی مینی کوپر تمام الکتریک SE +تصاویر   پایگاه خبری آرمان اقتصادی %D8%A8%DB%8C+%D8%A7%D9%85+%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%B1+%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9+%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%DA%A9%D8%B1%D8%AF+ رونمایی بی‌ام و از خودروی مینی کوپر تمام الکتریک SE +تصاویر
پایگاه خبری آرمان اقتصادی %D8%A8%DB%8C+%D8%A7%D9%85+%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%B1+%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9+%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%DA%A9%D8%B1%D8%AF+ رونمایی بی‌ام و از خودروی مینی کوپر تمام الکتریک SE +تصاویر   پایگاه خبری آرمان اقتصادی %D8%A8%DB%8C+%D8%A7%D9%85+%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%B1+%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9+%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%DA%A9%D8%B1%D8%AF+ رونمایی بی‌ام و از خودروی مینی کوپر تمام الکتریک SE +تصاویر
پایگاه خبری آرمان اقتصادی %D8%A8%DB%8C+%D8%A7%D9%85+%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%B1+%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9+%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%DA%A9%D8%B1%D8%AF+ رونمایی بی‌ام و از خودروی مینی کوپر تمام الکتریک SE +تصاویر   پایگاه خبری آرمان اقتصادی %D8%A8%DB%8C+%D8%A7%D9%85+%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%B1+%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9+%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%DA%A9%D8%B1%D8%AF+ رونمایی بی‌ام و از خودروی مینی کوپر تمام الکتریک SE +تصاویر

 

  کد خبر
351028
کلیدواژه‌ها

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *